خط خبرها: |
دوره مدیر مهد کودک
سرفصل‌ها: 

1/اشنایی با تعاریف و مفاهیم مدیریت
2/اشنایی با تعاریف و مبانی مدیریت اموزشی
3/اشنایی با ویژگی های یک مدیر اموزشی
4/اشنایی با تئوریهای مختلف مدیریت اموزشی
5/اشنایی با شیوه های مطالعه و تحقیق در علم مدیریت
6/شناسایی اصول تشخیص وظایف میر اموزش
و..........

زمان‌بندی: 
171 ساعت اموزشی
مدت زمان کل: 
171ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان - خیابان کاخ سعادت آباد شرقی - مجتمع تجاری اداره کیان - طبقه 1 - واحد 4
تماس:03136703092 - 09214394650

پیش‌نیازها: 
فوق لیسانس رشته مربوطه
برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی