خط خبرها: |
دوره مراقبت و نگهداری از کودکان
سرفصل‌ها: 

میزان مراقبت از اطفال چقدر است؟
تعلیم و بازی برای اطفال
نرس طفل کیست؟
زندگی روزمره اطفال نزد نرس طفل چطور است و...

زمان‌بندی: 
127 ساعت تئوری
مدت زمان کل: 
127ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

خ کاخ سعادت آباد شرقی - مجتمع تجاری اداره کیان - طبقه 1 - واحد 4
تماس:03136703092 - 09214394650

پیش‌نیازها: 
پیش نیاز ندارد.
برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
بلیت‌های کارگاه

همگانی

هزینه: 867,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید