خط خبرها: |
دوره نرم افزار Etabs & Safe
سرفصل‌ها: 

-در نرم افزار Etabs & Safe خواهیم آموخت :‌
آماده سازی مقاطع طراحی شده برای تهیه نقشه های اجرایی و دفترچه محاسبات
محاسبه خودکار جرم و مرکز جرم
مدل سازی المان های پوسته ای و رامپ ها
طراحی قاب های فولادی و بتنی
طراحی دیوارهای برشی و تیر های مرکب
مدل سازی و تحلیل و طراحی فونداسیون
بارگذاری (اعمال بارگذاری سطحی، کنترل تنش موجود در خاک، کنترل حذف کشش سطحی خاک، کنترل برش یک طرفه)

زمان‌بندی: 
دوشنبه ها
مدت زمان کل: 
40ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان -هزار جریب- خ کارگر - اداره کل اموزش فنی و حرفه ای - مرکز فناوری های نوین و راهبری - اموزشگاه بهسازان شهر اینده

سابقه‌ی برگزاری: 
برگزاری موفقیت آمیز چندین دوره در موسسه بهسازان شهر آینده
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
بلیت‌های کارگاه

بلیط دوره Etabs & Safe

هزینه: 350,000 تومان 315,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید