خط خبرها: |
دوره نظارت نظام مهندسی معماری
سرفصل‌ها: 

-

زمان‌بندی: 
چهارشنبه-پنج شنبه
مدت زمان کل: 
40ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

فنی حرفه ای اصفهان- دپارتمان فناوریهای نوین و راهبردی

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
بلیت‌های کارگاه

نظام مهندسی معماری(نظارت)

هزینه: 500,000 تومان 450,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید