خط خبرها: |
دوره نظام مهندسی مکانیک(نظارت و طراحی)
سرفصل‌ها: 

-

زمان‌بندی: 
سه شنبه ها 17-21 جمعه ها 9-13
مدت زمان کل: 
60ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان- خ کارگر- فنی حرفه ای اصفهان- دپارتمان فناوریهای نوین و راهبردی

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
بلیت‌های کارگاه

نظام مهندسی مکانیک

هزینه: 500,000 تومان 450,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید