دوره های اموزش زبان انگلیسی و آلمانی
سرفصل‌ها: 

در قسمت بلیت ها یکی از دوره های زیر را با توجه به زمان بندی انتخاب و ثبت نام کنید:
1-Speaking Course (Basic)
2-Speaking Course (Intermediate)
3-Speaking Course (Upper Intermediate)
4-Speaking Course (Upper Intermediate)
5-Grammar (Basic)
6-Grammar (Advanced)
7-Pre-IELTS
8-IELTS
9-MSRT/MHLE/EPT/TOLIMO
10-German1
11-German2

زمان‌بندی: 

در قسمت بلیت ها در قسمت شرح زمان بندی هر دوره درج شده.

مدت زمان کل: 
40ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان خیابان حکیم نظامی ابتدای خاقانی مرکز اموزش زبان آیلتس وید

برچسب‌ها: 
دوره های اموزش زبان انگلیسی و آلمانی
بلیت‌های کارگاه

دوره اولSpeaking Course (Basic)

هزینه: 180,000 تومان
جنسیت: مختلط

10 جلسه - شنبه و سه شنبه - 10 الی 12 -شروع 21 مرداد ماه

درخواست مشاوره رایگان

دوره دومSpeaking Course (Basic)

هزینه: 180,000 تومان
جنسیت: مختلط

10 جلسه - شنبه و سه شنبه - 16 الی 18 -شروع 21 مرداد ماه

درخواست مشاوره رایگان

دوره اول Speaking Course (Intermediate)

هزینه: 180,000 تومان
جنسیت: مختلط

10 جلسه - دوشنبه و پنچشنبه - 10 الی 12 -شروع 23 مرداد ماه

درخواست مشاوره رایگان

Speaking Course (Intermediate)دوره دوم

هزینه: 180,000 تومان
جنسیت: مختلط

10 جلسه - دوشنبه و پنجشنبه - 16 الی 18 -شروع 23 مرداد ماه

درخواست مشاوره رایگان

Speaking Course (Upper Intermediate)دوره اول

هزینه: 180,000 تومان
جنسیت: مختلط

10 جلسه - یکشنبه و چهار شنبه - 10 الی 12 -شروع 22 مرداد ماه

درخواست مشاوره رایگان

Speaking Course (Upper Intermediate)دوره دوم

هزینه: 180,000 تومان
جنسیت: مختلط

10 جلسه - یکشنبه و چهار شنبه - 15 الی 17 -شروع 22 مرداد ماه

درخواست مشاوره رایگان

Grammar (Advanced)

هزینه: 200,000 تومان
جنسیت: مختلط

10 جلسه - جمعه - 9 الی 12 -شروع 10 شهریور ماه

درخواست مشاوره رایگان

سانس اول Pre-IELTS

هزینه: 850,000 تومان
جنسیت: مختلط

40 جلسه -شنبه و سه شنبه - 9 الی 12 -شروع 21مرداد ماه

درخواست مشاوره رایگان

Pre-IELTS سانس دوم

هزینه: 850,000 تومان
جنسیت: مختلط

40 جلسه - شنبه وسه شنبه - 18 الی 21 -شروع 21 مرداد ماه

درخواست مشاوره رایگان

سانس اول IELTS

هزینه: 950,000 تومان
جنسیت: مختلط

40 جلسه -دو شنبه و پنچ شنبه - 18 الی 21 -شروع 23 مرداد ماه

درخواست مشاوره رایگان

MSRT/MHLE/EPT/TOLIMO

هزینه: 375,000 تومان
جنسیت: مختلط

25 جلسه - روزهای زوج - 9 الی 12 - شروع 21 مرداد ماه

درخواست مشاوره رایگان

MSRT/MHLE/EPT/TOLIMO

هزینه: 375,000 تومان
جنسیت: مختلط

25 جلسه - روزهای فرد - 9 الی 12 - شروع 22 مرداد ماه

درخواست مشاوره رایگان

German1

هزینه: 200,000 تومان
جنسیت: مختلط

25 جلسه - روزهای زوج - 16 الی 17:30 - شروع 21 مرداد ماه

درخواست مشاوره رایگان

German2

هزینه: 200,000 تومان
جنسیت: مختلط

25 جلسه - روزهای زوج - 16:45 الی 19:15 - شروع 21 مرداد ماه

درخواست مشاوره رایگان
call support visit our Instagram visit our Telegram