دوره کاربر پایگاه‌های علوم زیستی (بیوانفورماتیک پیشرفته)
سرفصل‌ها: 

انواع همردیفی
پایگاه داده های مواد شیمیایی
انواع فرمت های ذخیره اطلاعات
اصلاح فایل مربوط به پروتئین و ژن ها
استفاده از پایگاه داده های دومین ها
پایگاه داده های پرایمر و پروب
نحوه ثبت ژن
پیش بینی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد
پیش بینی اثر بخشی ترکیبات شیمیایی
پیش بینی سمیت ترکیبات شیمیایی
نقشه برهمکنش پروتئین ها

زمان‌بندی: 

با هماهنگی با مهارت جو تعیین می گردد.

مدت زمان کل: 
8ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

میدان آزادی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ایی استان، مرکز آموزش فناوری‌های راهبردی و نوین، آموزشگاه بهسازان شهر آینده

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
برچسب‌ها: 
دوره کاربر پایگاه‌های علوم زیستی (بیوانفورماتیک پیشرفته)
بلیت‌های کارگاه

تدریس خصوصی

هزینه: 220,000 تومان 209,000 تومان
جنسیت: مختلط
درخواست مشاوره رایگان

پرداخت اقساطی

هزینه: 100,000 تومان
جنسیت: مختلط
درخواست مشاوره رایگان
call support visit our Instagram visit our Telegram