خط خبرها: |
دوره ی آموزشی نامه نگاری (نامه ی رسمی و غیر رسمی)
سرفصل‌ها: 

1) نگارش بدنه ی اصلی نامه
2) نگارش نامه در موقعیت های شخصی
3) نگارش نامه در موقعیت های اجتماعی

زمان‌بندی: 
10جلسه روز :چهارشنبه ساعت :15:00الی 16:3.0
مدت زمان کل: 
15ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان خیابان هزار جریب خیابان کارگر,سازمان فنی حرفه ای مرکز شهید رجایی
دپارتمان زبان آرارات
تلفن تماس:03136703092

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
بلیت‌های کارگاه

دوره آموزشی نامه نگاری (رسمی و غیر رسمی)

هزینه: 320,000 تومان 288,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید