دوره Network+ کامپتیا اصفهان|آموزش دوره نتورک پلاس Network+ اصفهان
سرفصل‌ها: 

جلسه اول برای کیفیت سنحی توسط مهارت جویان رایگان است. پس از جلسه اول در صورت تمایل می توانید ثبت نام کنید.
بخشی از سرفصل ها :
تئوری شبکه
رسانه انتقال داده شبکه ای سیمی
رسانه های شبکه ای بی سیم
پیاده سازی شبکه
روتینگ و سوییچینگ
پیاده سازی TCP / IP
تجزیه و تحلیل امنیت شبکه
پیاده سازی امنیت در شبکه
زیرساخت شبکه های WAN
و.......

زمان‌بندی: 

با هماهنگی با مهارت جویان تغیین می شود

مدت زمان کل: 
30ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان دروازه شیراز
03136703092

برچسب‌ها: 
دوره Network+ کامپتیا اصفهان|آموزش دوره نتورک پلاس Network+ اصفهان
call support visit our Instagram visit our Telegram