دوره آموزش SPSS مقدماتی و پیشرفته در اصفهان
سرفصل‌ها: 

🔥 برتری‌های دوره:
🎁 مشاوره تخصصی 🆓 رایگان 🆓 است تا مهارت‌جو با دل‌آسودگی دوره و بازار کار را کیفیت‌سنجی کند.
⭐ آموزش در مجهزترین کارگاه آموزشی (آموزشگاه SPSS) 🏢
⭐ آموزش زیر نظر با پیشینه‌ترین و کارآزموده‌ترین استادهای تایید شده 👤
⭐ اهدای گواهی‌نامه (مدرک) معتبر و بین‌المللی فنی‌وحرفه‌ای پس از پایان دوره (قابل ترجمه برای پذیرش کار بیرون از کشور) 📄

زمان‌بندی: 

پس از هماهنگی با مهارت‌جویان تعیین می‌شود.

مکان برگزاری: 

میدان آزادی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ایی استان، مرکز آموزش فناوری‌های راهبردی و نوین

پیش‌نیازها: 
ویندوز مباحث اولیه ریاضی و آمار
سابقه‌ی برگزاری: 
برگزاری کارگاه های آموزشی spss در دانشگاه اصفهان؛ برگزاری کارگاه های آموزشی spss در دانشگاه خوراسگان؛ برگزاری کارگاه های آموزشی spss در دانشگاه صنعتی اصفهان
شرح: 

در صورت نیاز به فاکتور با کد اقتصادی 29% به مبلغ ذکر شده افزوده خواهد شد.

بخشی از سرفصل‌ها:
🎯 وضعیت توزیع داده‌ها
🎯 تعیین شاخص‌های آماری
🎯 تحلیل تک متغیره داده‌ها
🎯 تحلیل دو متغیره داده‌ها
🎯 تحلیل چند متغیره داده‌ها
🎯 آزمون‌های ناپارامتریک
🎯 آشنایی با نرم افزار spss
🎯 اصول اولیه spss
🎯 کار با متغیرها
🎯 کار با فایل‌های داده‌ای
🎯 کار با داده‌ها
🎯 ایمپورت و صادر کردن داده‌ها
🎯 کار با ماتریس‌ها
🎯توصیف داده‌ها
🎯نمودارها
🎯مقدمه‌ای بر آمار توصیفی
🎯 و ...

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
دوره آموزش SPSS مقدماتی و پیشرفته در اصفهان
بلیت‌های کارگاه

همگانی (spss مقدماتی)

هزینه: 220,000 تومان 198,000 تومان
جنسیت: مختلط
⚠ برای آگاهی از هزینه و قیمت تماس بگیرید.
🔰 سرفصل‌ها (دروسی که در این دوره باید بگذرانند عبارتند از)
 • آشنایی با ساختار و اجزای نرم افزار
 • ورود و پردازش داده‌ها در نرم افزار
 • سنجش اعتبار و روایی ابزار اندازه‌گیری
 • تحلیل توصیفی شامل تحلیل تک متغیره و دو متغیره شامل انواع نمودار و شاخص
 • تحلیل دو متغیره با آزمون‌های رابطه
 • - تحلیل استنباطی شامل آزمون های میانگین
 • - تحلیل استنباطی با آزمون های ناپارامتری
درخواست مشاوره رایگان

همگانی (spss پیشرفته)

هزینه: 200,000 تومان 160,000 تومان
جنسیت: مختلط
⚠ برای آگاهی از هزینه و قیمت تماس بگیرید.
🔰 سرفصل‌ها (دروسی که در این دوره باید بگذرانند عبارتند از)
 • رگرسیون خطی ساده
 • رگرسیون چندمتغیره
 • مدل‌های خطی تعمیم یافته
 • تحلیل کواریانس
 • طرح با اندازه‌های تکراری
 • تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی داده‌ها
درخواست مشاوره رایگان

ثبت نام گروهی چهار نفره (spss مقدماتی)

هزینه: 800,000 تومان 704,000 تومان
جنسیت: مختلط

با توجه به ثبت نام گروهی شامل تخفیف در قیمت کلی برای هر نفر گردیده است

درخواست مشاوره رایگان

ثبت نام گروهی چهار نفره(spss پیشرفته)

هزینه: 720,000 تومان 633,600 تومان
جنسیت: مختلط

با توجه به ثبت نام گروهی شامل تخفیف در قیمت کلی برای هر نفر گردیده است

درخواست مشاوره رایگان

ثبت نام گروهی چهار نفره (spss مقدماتی و پیشرفته)

هزینه: 1,520,000 تومان 1,200,800 تومان
جنسیت: مختلط

با توجه به ثبت نام گروهی شامل تخفیف در قیمت کلی برای هر نفر گردیده است

درخواست مشاوره رایگان

آموزش خصوصی SPSS مقدماتی و پیشرفته برای یک نفر

هزینه: 400,000 تومان
جنسیت: مختلط
درخواست مشاوره رایگان
call support visit our Instagram visit our Telegram