ساخت لیزرهای گازی
سرفصل‌ها: 

اشنایی با انواع لیزر های گازی
اشنایی با منابع تغذیه لیزرهای گازی
اشنایی با الکترونیک مرتبط با ساخت لیزرهای گازی

زمان‌بندی: 

2 روز هر روز به مدت 6 ساعت

مدت زمان کل: 
12ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

دانشگاه اصفهان

ساخت لیزرهای گازی
بلیت‌های کارگاه

ویژه

هزینه: 120,000 تومان
جنسیت: مختلط
درخواست مشاوره رایگان
call support visit our Instagram visit our Telegram