خط خبرها: |
سمینار رایگان دوره های زبان تخصصی آزمون جامع دکتری
سرفصل‌ها: 

MSRT
MHLE
EPT
TOLIMO

زمان‌بندی: 
جمعه 16 تیر ماه ساعت 16 الی 18
مدت زمان کل: 
2ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان - حکیم نظامی - ابتدای خاقانی - مرکز آموزش زبان آیلتس وید

برچسب‌ها: 
شرح: 

بررسی مواد آزمون های MSRT،MHLE،TOLIMOو..
و بررسی راهکارهای موفقیت در آزمون

بلیت‌های کارگاه

همگانی

هزینه: 0 تومان
جنسیت: مختلط

رایگان

خرید