خط خبرها: |
فن ورز آزمایشگر RT-PCR، PCR
سرفصل‌ها: 

استخراج DNA از خون
PCR
الکتروفورز
استخراج RNA از خون
تبدیل RNA به cDNA
PCR
الکتروفورز
کاربری پایگاه های بیوانفورماتیک
طراحی پرایمر با الیگو 7

زمان‌بندی: 
8 جلسه
مدت زمان کل: 
50ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان- خیابان هزارجریب- خیابان کارگر- اداره کل آموزش فنی و حرفه ای- درب شهید بهشتی- دپارتمان زیست فناوری نوین

سابقه‌ی برگزاری: 
سابقه برگزاری 7 سال دوره فن ورز PCR ، RT-PCR
برچسب‌ها: 
شرایط خاص: 
مخاطبین دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های زیست شناسی، سلولی و مولکولی، بیوشیمی، بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی، کشاورزی
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
بلیت‌های کارگاه

همگانی

هزینه: 350,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید

مخصوص دانشجویان

هزینه: 350,000 تومان 315,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید