خط خبرها: |
متره برآورد هزینه تاسیسات الکتریکی ساختمان های مسکونی
سرفصل‌ها: 

تعیین هزینه تاسیسات الکتریکی بخش های مختلف فضای ساختمان

زمان‌بندی: 
یک دوره یک روزه
مدت زمان کل: 
8ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

میدان آزادی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ایی استان، مرکز آموزش فناوری‌های راهبردی و نوین، آموزشگاه بهسازان شهر آینده
تلفن: 03136703092

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
مدارس
بلیت‌های کارگاه

بلیط مخصوص سه نفر

هزینه: 300,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید

بلیط تک نفره

هزینه: 150,000 تومان 135,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید