خط خبرها: |
نقاشی سیاه قلم
سرفصل‌ها: 

- سایه روشن
- سه بعدی کردن تصویر
- بافت
- جنسیت
پرسپکتیو

زمان‌بندی: 
7 جلسه 1.5 ساعته که بصورت هماهنگی با هنرجو انجام می پذیرد
مدت زمان کل: 
11ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان - میدان آزادی - خیابان هزار جریب - خیابان کارگر - درب شهید بهشتی اداره کل فنی و حرفه ای استان - مرکز فناوری های راهبردی و نوین - آموزشگاه فنی و حرفه ای بهسازان شهر اینده - لفن : 03136703092

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
بلیت‌های کارگاه

همگانی

هزینه: 150,000 تومان 135,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید

آموزش خصوصی

هزینه: 250,000 تومان 225,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید