خط خبرها: |
پاکت محاسبات بتنی (طراحی دستی و نرم افزاری)
سرفصل‌ها: 

نظام مهندسی عمران(محاسبات)
طراحی دستی و نرم افزاری 0 تا 100 سازه بتنی

زمان‌بندی: 
دوشنبه ها
مدت زمان کل: 
80ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان -خ کارگر- فنی حرفه ای- دپارتمان فناوریهای نوین و راهبردی

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
بلیت‌های کارگاه

پاکت محاسبات سازه های بتنی

هزینه: 1,500,000 تومان 1,425,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید