خط خبرها: |
پاکت محاسبات سازه های فولادی (طراحی دستی و نرم افزاری)
سرفصل‌ها: 

پاکت محاسبات فولادی (طراحی دستی و نرم افزاری)
0 تا 100 محاسبات دستی و نرم افزاری سازه فولادی

زمان‌بندی: 
سه شنبه
مدت زمان کل: 
80ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان-خ کارگر- فنی و حرفه ای اصفهان- دپارتمان فناوری های نوین و راهبردی 36703092

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
بلیت‌های کارگاه

دوره سازه های فولادی

هزینه: 1,500,000 تومان 1,425,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید