خط خبرها: |
کارمند بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی
سرفصل‌ها: 

- آشنایی با استراتژی ها و راهبردهای بازاریابی Marketing Strategy
- آشنایی با مدیریت ترکیبی بازاریابی
- آشنایی با تبلیغات Advertisements
- آشنایی با سیستم فروش Sales System
- شناسایی اصول فروش در آژانس های جهانگردی و...

زمان‌بندی: 
207 ساعت تئوری
مدت زمان کل: 
207ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

خ کاخ سعادت آباد شرقی - مجتمع تجاری اداره کیان - طبقه 1 - واحد 4
تماس:03136703092 - 09214394650

پیش‌نیازها: 
پیش نیاز ندارد.
برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
بلیت‌های کارگاه

عمومی

هزینه: 512,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید