کارگاه آموزشی نرم افزار EViews
سرفصل‌ها: 

آشنایی با نرم افزار Eviews
• نصب و راه اندازي
• معرفی محیط نرم افزار
• مدیریت و ایجاد فایل کاری
• معرفی و ایجاد ابجکت ها
• آشنايي با انواع دادهها و آموزش وارد کردن داده ها
• تجزيه و تحليل دادهها و نمودارها
• آمارهاي توصيفي و آزمون آمارههاي توصيفي
• نمودارها، نمودارهاي خود همبستگي
• محاسبه فاصله اطمینان و آزمونهای فرضیه
• نحوه استاندارد سازی متغییرها

 تحلیل رگرسیون
• معرفی رگرسیون، انواع رگرسیون و مفروضات کلاسیک
• تخمین رگرسیون ساده و مرکب
• معرفی انواع فرم های تابعی و تفسیر نتایج
• بررسی مشکلات برآورد
• تحلیل همبستگی
• معرفی متغیرهای مجازی
• تحلیل نتایج حاصل از متغیرهای مجازی

 بررسی نقض فروض کلاسیک و ازمون¬های مرتبط
• صفر بودن میانگین خطا
• مرور مبانی و روش های تشخیص ناهمسانی واریانس
• روش های رفع ناهمسانی واریانس
• ازمون تشخیص رمزی (Ramsy)
• مبانی، نحوه تشخیص و رفع خود همبستگی
• آزمون نرمال بودن

 موضوعات مهم در تحلیل های رگرسیون
• هم خطی
• آزمون ثبات ضرایب
• آزمون متغییرهای حذف شده
• آزمون والد (محدودیت ها)
• آزمون هاي ريشه واحد (unit root)
• ازمون علیت گرنجر
• پیش بینی متغیرهای سری زمانی

• آزمون نرمال بودن
• فرایند خودرگرسیو (AR)
• فرآیند میانگین متحرک (MA)
• فرآیند میانگین متحرک خود هم بسته انباشته (ARMA, ARIMA)

زمان‌بندی: 

یک روزه بین 4 الی 6 ساعت

مدت زمان کل: 
5ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان - میدان آزادی - چهار باغ بالا - خیابان شریعتی شرقی - بعد از بیمارستان - روبروی بن بست فیروزه - پلاک 12+1. مرکز آموزش مهارت های تخصصی و کابردی دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف آباد
03136703092 - 09214394650

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
کارگاه آموزشی نرم افزار EViews
بلیت‌های کارگاه

کارگاه آموزشی نرم افزار EViews (عمومی حد نصاب تشکیل دوره دو نفر)

هزینه: 200,000 تومان
جنسیت: مختلط
درخواست مشاوره رایگان

خصوصی

هزینه: 400,000 تومان
جنسیت: مختلط
درخواست مشاوره رایگان
call support visit our Instagram visit our Telegram