خط خبرها: |
کورونا
سرفصل‌ها: 

- اعمال متریال بر اشیاء در محیط نرم افزر مکس به کمک موتور رندر کورونا
-نورپردازی صحنه
-تنظیمات رندر

زمان‌بندی: 
30 ساعت روزهای چهارشنبه از ساعت 15 الی 18
مدت زمان کل: 
30ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

آدرس: خیابان هزار جریب، خیابان کارگر، مرکز فناوری های راهبردی و نوین، موسسه بهسازان شهر آینده
تلفن: ۲-۳۶۷۰۳۳۳۱-۰۳۱

پیش‌نیازها: 
3dmax
برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
بلیت‌های کارگاه

کورونا

هزینه: 310,000 تومان 294,500 تومان
جنسیت: مختلط
خرید