خط خبرها: |
Abaqus
سرفصل‌ها: 

نصب . راه اندازی . انجام تنظیمات اولیه و معرفی تمامی قسمت های نرم افزار
تحلیل استاتیکی خرپای دو بعدی
تحلیل رفتار کمانشی قاب
تحلیل تیر بتن مسلح تقویت شده با ورق FRP
تعریف کامل المان تکین و شیوه استفاده از آن در مدلسازی
نحوه استخراج و شیوه خواندن ماتریس سختی از نرم افزار
مدلسازی ترک در قطعات به صورت دوبعدی و سه بعدی
بررسی کمانش ورق تحت اثر بارگذاری فشاری به صورت سه بعدی
تحلیل سه بعدی سقوط آزاد جسم و برخورد با جسمی دیگر

زمان‌بندی: 
40 ساعت آموزشی سه شنبه ها از ساعت 15 الی 17
مدت زمان کل: 
40ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

میدان آزادی، خیابان هزار جریب، خیابان کارگر، درب شهید بهشتی اداره کل فنی و حرفه ای استان، مرکز فناوری های راهبردی و نوین
تلفن: 03136703092

سابقه‌ی برگزاری: 
مهندس بیرنگ
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
بلیت‌های کارگاه

آباکوس

هزینه: 400,000 تومان 380,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید