خط خبرها: |
DigSilent - سطح 1
سرفصل‌ها: 

-آشنایی با محیط نرم‌افزار و منابع مورد استفاده
-مطالعات پخش توان
-مطالعات پخش توان بهینه (OPF)
-مطالعات جبرانسازی توان راکتور (بانک خازنی، راکتور و کندانسور سنکرون)
-جابه جایی بهینه خازن
-مطالعات کاهش شبکه
-مطالعات اتصال کوتاه در شبکه های AC
-مطالعات هماهنگی حفاظتی
-تعریف منحنی های بار در سیستم قدرت
-مطالعات شبه دینامیکی
-شبیه سازی زمانی RMS
-شبیه سازی زمانی EMT
-شبیه سازی ادوات الکترونیک قدرت
-مدل سازی شبکه های نامتعادل
-مدل سازی پست برق و انجام مطالعات پایه
-آشنایی با زبان برنامه نویسی دیگسایلنت(DPL)
-انجام مطالعات سیستم قدرت در محیط DPL
-مطالعات اتصال کوتاه
-ترسیم نمودارهای زمانی
-مطالعات حفاظت و رله (تنظیم و هماهنگی رله‌های اضافه جریان)
-آشنایی با زبان برنامه‌نویسی دیگسایلنت (‌DPL)
-مطالعات سیستم قدرت در محیط DPL

زمان‌بندی: 
30 ساعت-چهارشنبه 16 الی 18
مدت زمان کل: 
30ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

خیابان هزار جریب، خیابان کارگر. فنی و حرفه ی. مرکز فناوری های نوین. آموزشگاه بهسازان
03136703331

برچسب‌ها: 
بلیت‌های کارگاه

digsilent

هزینه: 310,000 تومان 297,600 تومان
جنسیت: مختلط
خرید