خط خبرها: |
GAMSآموزش حل مسائل بهینه سازی سیستم قدرت با نرم افزار GAMS
سرفصل‌ها: 

-آشنایی با نرم افزار گمز و منابع مورد استفاده
-حل مدل های بهینه سازی در گمز
-فرمول بندی توزیع اقتصادی بار
-فرمول بندی توزیع دینامیکی اقتصادی
-فرمول بندی برنامه ریزی مشارکت واحد ها
-فرمول بندی پخش توان بهینهAC , DC
-فرمول بندی مسائل مرتبط با سیستم های ذخیره سازی انرژی
-فرمول بندی مسائل مرتبط با مشاهده پذیری در سیستم قدرت
-فرمول بندی مسائل مرتبط با برنامه ریزی توسعه تولید و توسعه انتقال

زمان‌بندی: 
سه شنبه ها 16 الی 18
مدت زمان کل: 
30ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

خیابان هزار جریب، خیابان کارگر، فنی و حرفه ای ،مرکز فناوری های نوین ، آموزشگاه بهسازان
03136703331

برچسب‌ها: 
بلیت‌های کارگاه

گمز

هزینه: 430,000 تومان 412,800 تومان
جنسیت: مختلط
خرید