خط خبرها: |
PSS/E-آموزش شبیه‌‌سازی و بررسی سیستم‌های قدرت با نرم‌افزار PSS/E
سرفصل‌ها: 

-آشنایی با محیط نرم‌افزار و منابع مورد استفاده
-مطالعات پخش توان
-مطالعات جبرانسازی توان تراکتیو
-مطالعات خطا های اتصال کوتاه
-مطالعات خطاهای مدار باز
-آنالیز PV و QV
-مطالعات دینامیکی و حالت گذرا
-آشنایی با زبان برنامه نویسی پایتون
-مطالعات سیستم قدرت در پایتون
-لینک پایتون با متلب

زمان‌بندی: 
30 ساعت
مدت زمان کل: 
30ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

خیابان هزارجریب، خیابان کارگر. فنی و حرفه ای. مرکز فناوری های نوین و راهبردی. آموزشگاه بهسازان
03136703331

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
بلیت‌های کارگاه

PSS/E

هزینه: 300,000 تومان 291,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید