فن آوری تولید پالس های کوتاه لیزری
سرفصل‌ها: 

تولید پالس های کوتاه لیزری به روش Q سوئیچ
تولید پالس های کوتاه لیزری به روش قفل مد
کوتاه کردن پالس به روش تقویت پالس چرپ شده
کاربرد لیزرهای پالس کوتاه در حوزه های مختلف
پدیده های غیر خطی در حضور پالس کوتاه در مواد

زمان‌بندی: 

بعد از ظهر 26 مرداد به مدت 4 ساعت

مدت زمان کل: 
4ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان،شاهین شهر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

شرایط خاص: 
همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است.
شرح: 

گواهی معتبر به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.

فن آوری تولید پالس های کوتاه لیزری
بلیت‌های کارگاه

بلیط همگانی

هزینه: 120,000 تومان
جنسیت: مختلط

هر شخص تنها می تواند در یکی از کارگاه های همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران ثبت نام کند.

درخواست مشاوره رایگان
call support visit our Instagram visit our Telegram