آموزش نرم افزار LASSCAD در اصفهان|کاربرد نرم افزار LASSCAD در طراحی لیزرهای حالت جامد
سرفصل‌ها: 

LASSCAD
طراحی و تحلیل کاواک لیزری در لیزرهای حالت جامد
1- بررسی آثار گرمایی در بلور لیزری )میله یا تیغه لیزری( با استفاده از تحلیل المان محدود (FEA)
2- بررسی تمامی حالت های دمشی بلورهای لیزری (دمش با فلش لامپ و لیزرهای دیودی)
الف)دمش از انتها و دمش از پهلو برای میله های لیزری
ب) دمش از انتها، دمش از پهلو و دمش از کنار برای تیغه های لیزری
3- ارتباط نرم افزار اپتیکی ZEMAX با نرم افزار لیزری LASSCAD جهت دقت بیشتر نتایج
4- مروری بر کدهای ABCD (انتشار پرتو گاوس)، DMA (تحلیل دینامیکی و رفتار سه بعدی پرتوی لیزری در عملکرد
چند مدی)، BMA (انتشار سه بعدی باریکه نوری)

زمان‌بندی: 

بعد از ظهر 26 مرداد ماه از ساعت 14 الی 18

مدت زمان کل: 
4ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان - شاهین شهر- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

شرایط خاص: 
همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است.
شرح: 

گواهی معتبر به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
برچسب‌ها: 
آموزش نرم افزار LASSCAD در اصفهان|کاربرد نرم افزار LASSCAD در طراحی لیزرهای حالت جامد
بلیت‌های کارگاه

بلیط همگانی

هزینه: 350,000 تومان 332,500 تومان
جنسیت: مختلط

هر شخص تنها می تواند در یکی از کارگاه های همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران ثبت نام کند.

درخواست مشاوره رایگان
call support visit our Instagram visit our Telegram