دوره شخصیت شناسی
سرفصل‌ها: 

شناخت نقاط قوت وضعف شخصیت
پپیش بینی و درک رفتارهای خود و دیگران
رهایی از چهارچوب های ناسالم شخصیتی
بهبود روابط عاطفی-اجتماعی
انتخاب های مناسب در شغل و زندگی خصوصی

زمان‌بندی: 

چهار جلسه یک ساعته

مدت زمان کل: 
4ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان، خ سعادت آباد، کوچه شماره 2 (نوراییان)، کوچه رفیعیان، پلاک 5

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
دوره  شخصیت شناسی
بلیت‌های کارگاه

دوره شخصیت شناسی

هزینه: 120,000 تومان
جنسیت: مختلط
درخواست مشاوره رایگان
call support visit our Instagram visit our Telegram