دوره کارآموزی فناوری نانو
سرفصل‌ها: 

آشنایی با مباحث عمومی
*آشنایی با فناوری نانو و کاربردهای آن
*کار با مواد شیمیایی و تجهیزات عمومی آزمایشگاه
*محلول سازی، اندازه گیری pH، استریلیزاسیون
*ضوابط ایمنی کار با نانو ذرات و رعایت اصول ایمنی زیستی
انواع روش های طیف سنجی
*تعیین ویژگی جذبی نانو ذرات با طیف‌سنج UV_VIS
*تحلیل گروه‌های عاملی سطحی نانو ذرات با FT-IR
*تحلیل ویژگی های فلورسنت نانوذرات با استفاده از دستگاه PL
روش های سنتز نانوذرات
*ساخت نانو ذرات طلا و نقره به روش شیمیایی
*ساخت نانو ذرات سیلیکا به روش سل – ژل
*ساخت نانو ذرات مغناطیسی به روش هم‌رسوبی
*تولید نانوالیاف به روش الکتروریسی
روش های تعیین ویژگی نانوذرات
*تعیین ترکیب و آنالیز فازی نانو ذرات با XRD
*کاربرد دستگاه DLS وزتاسایزر در تعیین بار و اندازه نانوذرات
*تحلیل داده‌های میکروسکوپ الکترونی TEM و SEM

زمان‌بندی: 

1 مهرماه 98 تا 30 آبان 98
روزهای زوج از ساعت 14 تا 17

مدت زمان کل: 
60ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان-آموزشگاه جابر بن حیان

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
مدارس
دوره کارآموزی فناوری نانو
بلیت‌های کارگاه

عمومی

هزینه: 1,500,000 تومان
جنسیت: مختلط
درخواست مشاوره رایگان

تخفیف دار

هزینه: 1,500,000 تومان 1,350,000 تومان
جنسیت: مختلط

تخفیف ویژه دانشجویان

درخواست مشاوره رایگان
call support visit our Instagram visit our Telegram