کارگاه مقدماتی آشنایی با فناوری نانو
سرفصل‌ها: 

نانوساختارها، روش های ساخت و سنتز، روش های شناسایی و آنالیز نانوساختارها، کاربردهای فناوری نانو، تجاری سازی فناوری نانو

زمان‌بندی: 

در حال تکمیل

مدت زمان کل: 
10ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

استان اصفهان

کارگاه مقدماتی آشنایی با فناوری نانو
call support visit our Instagram visit our Telegram