دوره کارور دستگاه الکتروریسی
سرفصل‌ها: 

آشنايی با الکتروريسی و کاربردهای آن درصنايع مختلف- راه اندازی و کار با دستگاه الکتروريسی- تهيه محلول ها- توليد نانوالياف

زمان‌بندی: 

در حال تکمیل

مدت زمان کل: 
10ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

استان اصفهان

دوره کارور دستگاه الکتروریسی
call support visit our Instagram visit our Telegram