تولید نانو ذرات به روش سل ژل
سرفصل‌ها: 

در حال تکمیل ..

زمان‌بندی: 

در حال تکمیل ..

مدت زمان کل: 
10ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

استان اصفهان

تولید نانو ذرات به روش سل ژل
call support visit our Instagram visit our Telegram