آموزش فن بیان و سخنوری در اصفهان
سرفصل‌ها: 

مدیریت ترس از سخنرانی
مدیریت لرزش صدا
ارتباط مؤثر
شخصیت شناسی
سخنرانی حرفه ای
صدا سازی
افزایش برد صدا
ساخت لحن حرفه ای
ایجاد جذابیت در صدا
آموزش گویندگی (چگونگی گفتار)

زمان‌بندی: 

با هماهنگی با مهارت جو تعیین می شود

مدت زمان کل: 
24ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان، میدان آزادی

سابقه‌ی برگزاری: 
ششمین دوره در اصفهان
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
آموزش فن بیان و سخنوری در اصفهان
بلیت‌های کارگاه

آموزش فن بیان و سخنوری سطح یک

هزینه: 220,000 تومان 209,000 تومان
جنسیت: مختلط

سطح یک شامل مدیریت ترس از سخنرانی و شخصیت شناسی

درخواست مشاوره رایگان

آموزش فن بیان و سخنوری سطح دو

هزینه: 220,000 تومان 209,000 تومان
جنسیت: مختلط

سطح دو شامل ساختن بیان خوب و مهارت های سخنرانی

درخواست مشاوره رایگان
call support visit our Instagram visit our Telegram