خط خبرها: |
آموزش فن بیان و سخنوری
سرفصل‌ها: 

مدیریت ترس از سخنرانی
مدیریت لرزش صدا
ارتباط مؤثر
شخصیت شناسی
سخنرانی حرفه ای
صدا سازی
افزایش برد صدا
ساخت لحن حرفه ای
ایجاد جذابیت در صدا

زمان‌بندی: 
با هماهنگی با مهارت جو تعیین می شود
مدت زمان کل: 
24ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان- خیابان هزار جریب-کوی کارگر-اداره کل آموزش فنی و حرفه ایی-مرکز آموزش فناوری های راهبردی و نوین اموزشگاه ازاد بهسازان شهر آینده -تلفن: 36703092

سابقه‌ی برگزاری: 
ششمین دوره در اصفهان
پوستر: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس

این آموزش دارای ویدیو و ارسال پستی می‌باشد. کلیک کنید.

این آموزش دارای آموزش مجازی می‌باشد. کلیک کنید.
بلیت‌های کارگاه

بلیت آموزش فن بیان و سخنوری سطح یک

هزینه: 220,000 تومان 209,000 تومان
جنسیت: مختلط

سطح یک شامل مدیریت ترس از سخنرانی و شخصیت شناسی

خرید

بلیت آموزش فن بیان و سخنوری سطح دو

هزینه: 220,000 تومان 209,000 تومان
جنسیت: مختلط

سطح دو شامل ساختن بیان خوب و مهارت های سخنرانی

خرید