خط خبرها: |
دوره آموزش مربیگری و تدریس (پداگوژی)
سرفصل‌ها: 

- بیان مهارت های تدریس
- مهارت های پیش از تدریس:
برنامه ریزی آموزشی
هدف گذاری
تهیه محتوای آموزشی و طرح درس
- مهارت های حین تدریس:
توضیح روش های تدریس از جمله سخنرانی، بحث گروهی، روش حل مسأله، روش کار و...
چگونگی انتقال مفاهیم
- مهارت های بعد از تدریس:
بیان مفاهیم ارزشیابی
توضیح انواع روش های ارزشیابی
+
اموزش نرم افزار کمتازیا برای ساخت فیم اموزشی
ساخت ربات نظر سنجی برای نظر سنجی دوره ها توسط مدرس

زمان‌بندی: 
قابل هماهنگی با مهارتجویان
مدت زمان کل: 
20ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان- میدان آزادی
تلفن: 03136703092

برچسب‌ها: 
شرح: 

یک روش تدریس شامل اصول و روشهایی است که معلمان برای فعال کردن یادگیری دانش آموزان بکار می برند. این راهکارها تا حدودی در مورد موضوعی که باید آموزش داده شود و بخشی نیز با ماهیت یادگیرنده تعیین می شود.

منبع: ویکی پدیا
https://g.co/kgs/sFK4nJ

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
بلیت‌های کارگاه

خرید الکترونیکی بلیط دوره حضوری اصول تدریس

هزینه: 750,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید