خط خبرها: |
آموزش متلب مقدماتی
سرفصل‌ها: 

-آشنایی با نرم افزار و زبان برنامه نویسی متلب
-انواع داده ها در متلب
-ساختار های کنترل برنامه در متلب
-تعریف و استفاده ار توابع در متلب
-گرافیک و ترسیم نمودار در متلب

زمان‌بندی: 
20 ساعت
مدت زمان کل: 
20ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

خیابان هزارجریب ، خیابان کارگر، فنی و حرفه ای ، مرکز فناوری های نوین، آموزشگاه بهسازان
03136703331-2

سابقه‌ی برگزاری: 
برگزاری انواع دوره های نرم افزارهای فنی با مدرک رسمی فنی و حرفه ای
بلیت‌های کارگاه

آموزش متلب مقدماتی

هزینه: 220,000 تومان 209,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید