خط خبرها: |
اصول و فنون روش تدریس(پداگوژی)
سرفصل‌ها: 

به کار گیری اصول و فنون روش تدریس

زمان‌بندی: 
پنجشنبه 15 آذر و پنجشنبه 22 آذر ساعت 15-9
مدت زمان کل: 
12ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای ، موسسه آموزشی بهسازان شهر آینده

پیش‌نیازها: 
ندارد
برچسب‌ها: 
شرح: 

برگزاری دوره اصول و فنون روش تدریس به صورت فشرده در موسسه آموزشی بهسازان شهر آینده

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
فرهنگی و مذهبی
مدارس
بلیت‌های کارگاه

پداگوژی

هزینه: 350,000 تومان 315,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید