خط خبرها: |
دوره آموزشی کاغذ دیواری و پوسترسه بعدی
سرفصل‌ها: 

آشنایی با متد رنگ و نصب کاغذ دیواری
پشتیبانی علمی و مشاوره بعد از آموزش
پشتیبانی مواد و ابزار کار پس از پایان آموزش در محیط کار
اعطای گواهی معتبر از فنی و حرفه ای

زمان‌بندی: 
دوره یک روزه به همراه ناهار و میان وعده
مدت زمان کل: 
8ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

میدان آزادی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ایی استان، مرکز آموزش فناوری‌های راهبردی و نوین،
تلفن: 03136703092

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
بلیت‌های کارگاه

کاغذ دیواری و پوستر سه بعدی

هزینه: 500,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید