خط خبرها: |
دوره جامع کناف
سرفصل‌ها: 

سقف کاذب:
1- سقف یکپارچه d112a
2- سقف یکپارچه d112b
3- سقف مشبک
4- سقف یکپارچه d 131
دیوار جدا کننده:
1- دیوار جدا کننده w111
2 دیوار جدا کننده w112
3- دیوار جدا کننده w115
4- دیوار جدا کننده w116
دیوار پوششی :
1- دیوار های پوششی بدون سازهw611
2- دیوار های پوششی با سازهw623
3- دیوار های پوششی مستقل تک لایه w625
4- دیوار های پوششی مستقل دو لایه w626
دکوراتیو:
1- اجرای سقف های تزئینی
2- اجرای باکس و فناوری صفحات شیار خورده کناف
3- اجرای قوس به روش خشک
4- اجرای قوس به روش تر
5- اجرای قوس به روش کاغذ روکش

زمان‌بندی: 
به صورت هر روز هفته از ساعت 8 الی 17 به همراه استراحت میان دوره
مدت زمان کل: 
112ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان- خیابان هزار جریب- خیابان کارگر - درب شهید بهشتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان- مرکز فناوری های راهبردی و نوین آموزشگاه کناف
03136703092

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
بلیت‌های کارگاه

دوره تخصصی سقف کاذب

هزینه: 350,000 تومان 332,500 تومان
جنسیت: مختلط

سرفصل ها:
1- سقف یکپارچه d112a
2- سقف یکپارچه d112b
3- سقف مشبک
4- سقف یکپارچه d 131

خرید

دوره تخصصی دیوار جداکننده

هزینه: 350,000 تومان 332,500 تومان
جنسیت: مختلط

سرفصل ها:
1- دیوار جدا کننده w111
2 دیوار جدا کننده w112
3- دیوار جدا کننده w115
4- دیوار جدا کننده w116

خرید

دوره تخصصی دیوار پوششی

هزینه: 300,000 تومان 249,000 تومان
جنسیت: مختلط

سرفصل ها:
1- دیوار های پوششی بدون سازهw611
2- دیوار های پوششی با سازهw623
3- دیوار های پوششی مستقل تک لایه w625
4- دیوار های پوششی مستقل دو لایه w626

خرید

دوره تخصصی دکوراتیو

هزینه: 300,000 تومان 285,000 تومان
جنسیت: مختلط

سرفصل ها:
1- اجرای سقف های تزئینی
2- اجرای باکس و فناوری صفحات شیار خورده کناف
3- اجرای قوس به روش خشک
4- اجرای قوس به روش تر
5- اجرای قوس به روش کاغذ روکش

خرید

دوره کامل

هزینه: 1,300,000 تومان 1,209,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید