خط خبرها: |
دوره سیستم های فازی نوع اول با نرم افزار Matlab
سرفصل‌ها: 

-پیاده سازی سیستم های فازی سیمولینک
-سیستم های استنتاج فازی یا FIS در متلب
-طراحی سیستم های فازی با استفاده از جدول ارجاع یا Lookup Table در متلب
-خوشه بندی فازی و طراحی سیستم های فازی مبتنی بر خوشه بندی در متلب
-سیستم های فازی تاکاگی سوگنو کانگ

زمان‌بندی: 
30 ساعت
مدت زمان کل: 
30ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

هزار جریب، کارگر، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای ،مرکز فناوری های راهبردی و نوین، آموزشگاه بهسازان شهر آینده

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
بلیت‌های کارگاه

سیستم های فازی نوع اول با نرم افزار متلب

هزینه: 430,000 تومان 408,500 تومان
جنسیت: مختلط
خرید