خط خبرها: |
روشها و فنون تدریس(پداگوژی)
سرفصل‌ها: 

توانایی تشخیص اهداف اموزشی
توانایی تهیه وتنظیم برنامه اموزشی
تهیه و تنظیم درس
تهیه و بکار گیری وسایل اموزشی
اجرای دوره های اموزشی
سنجش و ارزیابی از اموزش فرا گیران

زمان‌بندی: 
روزسه شنبه از ساعت 15:00 الی 16:30
مدت زمان کل: 
30ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان خیابان هزار جریب خیابان کارگر,سازمان فنی حرفه ای مرکز شهید رجایی
دپارتمان زبان آرارات
تلفن تماس:0316703092
09352722697

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
بلیت‌های کارگاه

پداگوژِی

هزینه: 390,000 تومان 351,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید