دوره آموزشی دستیار آزمایشگاه در اصفهان | دوره آموزش تکنسین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان
سرفصل‌ها: 

🔰 ما با کاربست تجهیزات مدرن 🛠 و اساتید مجرب 👤 این امکان را فراهم کرده‌ایم تا کارآموزان با فراگیری دوره آموزش تکنسین آزمایشگاه ژنتیک کارآمد شوند تا در بازار کار که امروزه پیوسته توسعه و پیشرفت دارد، از لحاظ تئوری و عملی کارآمد باشند.

زمان‌بندی: 

⏰ پس از هماهنگی با مهارت‌جویان تعیین می‌شود.

مکان برگزاری: 

🌐 اصفهان، میدان آزادی
🔎 برای نام‌نویسی در دوره اصلی یا دوره‌های آموزشی جانبی مانند «دوره تکنسین آزمایشگاه ژنتیک» با کارشناسان ما تماس بگیرید.

دوره آموزشی دستیار آزمایشگاه در اصفهان | دوره آموزش تکنسین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان
call support visit our Instagram visit our Telegram