دوره آموزش جامع کناف
سرفصل‌ها: 

سقف کاذب:
1- سقف یکپارچه d112a
2- سقف یکپارچه d112b
3- سقف مشبک
4- سقف یکپارچه d 131
دیوار جدا کننده:
1- دیوار جدا کننده w111
2 دیوار جدا کننده w112
3- دیوار جدا کننده w115
4- دیوار جدا کننده w116
دیوار پوششی :
1- دیوار های پوششی بدون سازهw611
2- دیوار های پوششی با سازهw623
3- دیوار های پوششی مستقل تک لایه w625
4- دیوار های پوششی مستقل دو لایه w626
دکوراتیو:
1- اجرای سقف های تزئینی
2- اجرای باکس و فناوری صفحات شیار خورده کناف
3- اجرای قوس به روش خشک
4- اجرای قوس به روش تر
5- اجرای قوس به روش کاغذ روکش

زمان‌بندی: 

به صورت هر روز هفته از ساعت 8 الی 17 به همراه استراحت میان دوره

مدت زمان کل: 
112ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان، خیابان هزار جریب
03136703092

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
برچسب‌ها: 
دوره آموزش جامع کناف
بلیت‌های کارگاه

دوره تخصصی سقف کاذب

هزینه: 350,000 تومان 332,500 تومان
جنسیت: مختلط
⚠ برای آگاهی از هزینه و قیمت تماس بگیرید.
🔰 سرفصل‌ها (دروسی که در این دوره باید بگذرانند عبارتند از)
 • سقف یکپارچه d112a
 • سقف یکپارچه d112b
 • سقف مشبک
 • سقف یکپارچه d 131
درخواست مشاوره رایگان

دوره تخصصی دیوار جداکننده

هزینه: 350,000 تومان 332,500 تومان
جنسیت: مختلط
⚠ برای آگاهی از هزینه و قیمت تماس بگیرید.
🔰 سرفصل‌ها (دروسی که در این دوره باید بگذرانند عبارتند از)
 • دیوار جدا کننده w111
 • دیوار جدا کننده w112
 • دیوار جدا کننده w115
 • دیوار جدا کننده w116
درخواست مشاوره رایگان

دوره تخصصی دیوار پوششی

هزینه: 300,000 تومان 249,000 تومان
جنسیت: مختلط
⚠ برای آگاهی از هزینه و قیمت تماس بگیرید.
🔰 سرفصل‌ها (دروسی که در این دوره باید بگذرانند عبارتند از)
 • دیوارهای پوششی بدون سازهw611
 • دیوارهای پوششی با سازهw623
 • دیوارهای پوششی مستقل تک لایه w625
 • دیوارهای پوششی مستقل دو لایه w626
درخواست مشاوره رایگان

دوره تخصصی دکوراتیو

هزینه: 300,000 تومان 285,000 تومان
جنسیت: مختلط
⚠ برای آگاهی از هزینه و قیمت تماس بگیرید.
🔰 سرفصل‌ها (دروسی که در این دوره باید بگذرانند عبارتند از)
 • اجرای سقف های تزئینی
 • اجرای باکس و فناوری صفحات شیار خورده کناف
 • اجرای قوس به روش خشک
 • اجرای قوس به روش تر
 • اجرای قوس به روش کاغذ روکش
درخواست مشاوره رایگان

دوره کامل

هزینه: 1,300,000 تومان 1,209,000 تومان
جنسیت: مختلط
درخواست مشاوره رایگان
call support visit our Instagram visit our Telegram