خط خبرها: |
آموزش برق ساختمان ویژه بازار کار اصفهان|آموزش برقکار ساختمان در اصفهان|استخدام برقکار ساختمان در اصفهان
سرفصل‌ها: 

امکان مشاوره تخصصی قبل از ثبت نام
قسمتی از سرفصل ها :
برقکار ساختمان درجه ۱ به مدت ۵۰ ساعت
شامل:
درب برقی به مدت یک ماه بصورت عملی در پروژه های ساختمانی با انواع درب های مختلف آموزش میبینید.
دوربین مداربسته:
شامل
دانش شبکه کردن دوربین ها به مدت ۱۴ ساعت که بخش تئوری آموزش است
نصب و راه اندازی دوربین مداربسته تحت شبکه که بصورت پروژه عملی در ساختمان واقعی است.

برقکار درجه دو
۶ ساعت تئوری
۴۰ ساعت که در پروژه ساختمانی بصورت عملی و واقعی آموزش میبینید

زمان‌بندی: 
با هماهنگی با مهارت جویان تعیین می شود
مدت زمان کل: 
100ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

خیابان آپادانا اول
09214394650
03136703092

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
صنایع و کارخانجات