خط خبرها: |
اموزش plc
سرفصل‌ها: 

برنامه نویسی S7 با دستورات پایه
شامل 6 ساعت آموزش تئوری و 10 ساعت آموزش عملی
راه اندازی پروژه های مرتبط (موتور، کنتاکتور و...)
شامل 1 ساعت آموزش تئوری و 3 ساعت آموزش عملی

زمان‌بندی: 
20 ساعت
مدت زمان کل: 
20ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

میدان آزادی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ایی استان، مرکز آموزش فناوری‌های راهبردی و نوین، آموزشگاه بهسازان شهر آینده
تلفن: 03136703092

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
بلیت‌های کارگاه

اموزش plc

هزینه: 420,000 تومان 399,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید