خط خبرها: |
دوره اموزشی نصب و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی در اصفهان
سرفصل‌ها: 

مبانی انرژی های خورشیدی
بررسی سیستم متصل به شبکه و مستقل از شبکه
اموزش نرم افزار PVsyst
سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه در نیروگاه های خورشیدی
بررسی مراحل نصب و اجرای یک نیروگاه 10 مگاواتی
نصب و راه اندازی به صورت عملی
بازدید از خط تولید استراکچر و یک نیروگاه 100 کیلو واتی
بازدید از مرکز دیسپاجینگ 2 نیروگاه 10 مگاواتی
و.......

زمان‌بندی: 
با هماهنگی با مهارت جویان تعیین می شود
مدت زمان کل: 
16ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان
شماره تلفن: 03136703092
شماره همراه: 09214394650

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات