خط خبرها: |
دوره آموزشی پتینه 1
سرفصل‌ها: 

روانشناسی رنگ
روانشناسی نور
ترکیب رنگ های پتینه با سه رنگ اصلی
پنج تکنیک پتینه با رنگ

زمان‌بندی: 
یک جلسه یک روزه که البته با هماهنگی با کارآموزان قابل تغییر می باشد.
مدت زمان کل: 
8ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

میدان آزادی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ایی استان، مرکز آموزش فناوری‌های راهبردی و نوین، آموزشگاه بهسازان شهر آینده

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
بلیت‌های کارگاه

همگانی

هزینه: 290,000 تومان 261,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید

خصوصی

هزینه: 290,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید